es ca
900 929 000 (Gratuït)
610 747 474

PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

 

A SPASS adaptem a la seva empresa a la LOPD* (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal), llei d’obligat compliment per a totes les empreses que tractin dades de caràcter personal, amb un servei personalitzat en funció de les necessitats de cada client.

Objecte:

La Llei Orgànica 15/1999 té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial el seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

 Obligacions per a les empreses:

 • Tenir redactat un Document de Seguretat.
 • Inscripcions de fitxers.
 • Qualitat de les dades.
 • Deure de guardar secret.
 • Deure d’informació.
 • Atenció dels drets dels ciutadans.

 Àrees d’actuació:                            

 • Redacció del Document de Seguretat.                       
 • Anàlisis de seguretat.                  
 • Indicació de les mesures correctores.                           
 • Anàlisis i inscripció dels fitxers a l’AEPD.                 
 • Establiment de les mesures de seguretat.                 
 • Redacció de documents jurídics.
 • Assessorament jurídic.

L’ incompliment de la normativa vigent donarà lloc a diverses infraccions tipificades en el RDL 1720/2007, el qual desenvolupa la LOPD, on l’empresari podrà ser sancionat per infraccions lleus, greus i molt greus.

 

Sancions LLEUS

de 900€ a 40.000€

Sancions GREUS

  de 40.001€ a 300.000€

Sancions MOLT GREUS

de 300.001€ a 600.000€

 

*A partir del 25 de maig de 2018 serà de plena aplicació el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que comportarà un seguit de canvis que des de SPASS estem treballant per oferir-li a vostè un servei complet d'acord amb el nou canvi normatiu.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies