es ca
900 929 000 (Gratuït)

Nomenament del Conseller de Seguretat - Emissió informe anual

 

Les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable o; que siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport hauran de designar -d'acord amb el que estableix el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol- almenys un Conseller de Seguretat encarregat de contribuir a la prevenció dels riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents a aquestes activitats.

Per poder exercir les funcions de Conseller de Seguretat, s'haurà de superar prèviament un exàmen sobre les obligacions que corresponen a aquests i sobre les matèries que els hi siguin aplicables de la normativa sobre mercaderies perilloses que donarà lloc a l'emissió del certificat de formació acreditatiu.

Segons l'ADR (Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, celebrat a Ginebra el 30 de setembre de 1957) les mercaderies perilloses són les següents:

- Classe 1: Matèries i objectes explosius.
- Classe 2: Gasos.
            2.1: Gasos inflamables.
            2.2: Gasos no inflamables no tòxics.
            2.3: Gasos tòxics.
- Classe 3: Líquids inflamables.
- Classe 4: Matèries sòlides inflamables, matèries autoreactives i matèries explosives desensibilitzades sòlides.
            4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.
            4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.
- Classe 5: Matèries comburents.
            5.2: Peròxids orgànics.
- Classe 6: Matèries tòxiques.
            6.2: Matèries infeccioses.
- Classe 7: Matèries radioactives.
- Classe 8: Matèries corrosives.
- Classe 9: Matèries i objectes que presentin perills diversos.

 

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies