es ca
900 929 000 (Gratuït)
610 747 474

Nomenament del Conseller de Seguretat - Emissió informe anual

 

Les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable o; que siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport hauran de designar -d'acord amb el que estableix el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol- almenys un Conseller de Seguretat encarregat de contribuir a la prevenció dels riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents a aquestes activitats.

Per poder exercir les funcions de Conseller de Seguretat, s'haurà de superar prèviament un exàmen sobre les obligacions que corresponen a aquests i sobre les matèries que els hi siguin aplicables de la normativa sobre mercaderies perilloses que donarà lloc a l'emissió del certificat de formació acreditatiu.

Segons l'ADR (Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, celebrat a Ginebra el 30 de setembre de 1957) les mercaderies perilloses són les següents:

- Classe 1: Matèries i objectes explosius.
- Classe 2: Gasos.
            2.1: Gasos inflamables.
            2.2: Gasos no inflamables no tòxics.
            2.3: Gasos tòxics.
- Classe 3: Líquids inflamables.
- Classe 4: Matèries sòlides inflamables, matèries autoreactives i matèries explosives desensibilitzades sòlides.
            4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.
            4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.
- Classe 5: Matèries comburents.
            5.2: Peròxids orgànics.
- Classe 6: Matèries tòxiques.
            6.2: Matèries infeccioses.
- Classe 7: Matèries radioactives.
- Classe 8: Matèries corrosives.
- Classe 9: Matèries i objectes que presentin perills diversos.

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies