es ca

Salut Psicosocial (COACHING)

 

Entenem per Salut Psico-laboral el conjunt de condicions pròpies de l'ésser humà i del seu estil de vida, del medi laboral i de l'entorn extralaboral, que influeixen en la salut, en l'acompliment, la satisfacció i la productivitat dels treballadors.

 

INFORMACIÓ GENERAL (específic empreses)

Avui més que mai, la salut psico-laboral resulta imprescindible per al bon funcionament d'una organització.

Els factors de riscos psicosocials són aquelles característiques derivades de les condicions de treball i, sobretot, de la seva organització que afecten a la salut de les persones a través de mecanismes psicològics i fisiològics als quals també anomenem estrès.

La investigació ha aportat -fins a l'actualitat- una àmplia evidència de l'efecte sobre la salut i el benestar dels factors psicosocials. Estem parlant bàsicament: del baix control sobre el contingut i sobre les condicions de treball, les altes exigències psicològiques, el baix suport social (dels companys i dels superiors) en la realització del treball i de l'escassetat de recompenses o compensacions obtingudes a canvi de l'esforç invertit en el treball.

En els darrers anys diversos estudis mostren l'efecte negatiu sobre la salut de la manca de recompenses o de compensacions del treball efectuat.

Per recompenses de la feina considerem: el control d'estatus, l'estima i el salari. El control d'estatus inclou l'estabilitat laboral, els canvis no desitjats en les condicions de treball, la manca de perspectives de promoció i la inconsistència d'estatus (realització d'una tasca que està per sota de la pròpia qualificació). L'estima, inclou el respecte i el reconeixement, el suport adequat i el tracte just.

Els efectes d'aquests riscos són més intangibles i inespecífics que els anomenats riscos laborals, i es manifesten a través de diversos mecanismes emocionals (sentiments d'ansietat, depressió, alienació, apatia, etc.), cognitius (restricció de la percepció, de l'habilitat per a la concentració, la creativitat o la presa de decisions, etc.), conductuals (abús d'alcohol, tabac, drogues, violència, assumpció de riscos innecessaris, etc.), i fisiològics (reaccions neuroendocrines).

Les competències desplegades i demostrades al llarg de la nostra experiència laboral són per ara insuficients per fer front als nous reptes que se'ns presenten. La satisfacció i l'equilibri que manteníem fins ara entre el nostre rol professional i la valoració i interpretació que fèiem de les circumstàncies que ens envoltaven, han canviat. Cal llavors una contínua actualització i adaptació de les competències personals per aportar respostes més efectives i satisfactòries en l'àmbit laboral, a fi de contribuir a la transformació de situacions especialment difícils. I de igual manera, fer els aprenentatges necessaris que possibilitin assolir els resultats i la satisfacció desitjats.

OBJETIU SPASS – CONDICIÓ (específic empreses)

L'objectiu és contribuir a la prevenció d'aquests factors de risc psicosocial amb l'objectiu de que millorin els resultats que atenen a la salut i a la satisfacció de les persones.

És objectiu, per tant, tenir cura l'equilibri mental i emocional de les persones -a nivell personal- en una organització necessaria per fer front a les noves exigències personals, laborals, l'estrès i la incertesa que tot això provoca per augmentar el rendiment i contribuir a millorar el clima personal i laboral.

En l'àmbit laboral, per la seva efectivitat és molt important que la direcció de l'empresa estigui implicada en l'atenció i prevenció d'aquests factors, de manera que la nostra proposta implica un treball conjunt entre la direcció i els treballadors. Això suposa que l'empresa interessada en rebre aquesta formació comença a rebre formació per als seus directius per després anar descendint fins als seus comandaments intermedis i altres col·laboradors.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies