es ca
900 929 000 (Gratuït)
610 747 474

Formació en APPCC / Manipuladors d'Aliments / Traçabilitat dels aliments

 

Necessitats formatives obligatòries.

  • 100 % Bonificable per treballadors per compte aliè, a través de la Fundació Tripartita.

 

En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica -suficient i adequada- en matèria preventiva.

 

Formació de Manipuladors d'Aliments:


El Reglament CE 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en el capítol XII disposa que: "Els operadors d'empreses alimentàries han d'assegurar la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària , d'acord amb la seva activitat laboral.”

 

Formació Al·lèrgens:

El Reglament 1169/2011, d´etiquetatge dels aliments en els establimients, és una extensa normativa que es centra principalment en l'etiquetage dels productes alimentaris. En matèria d'al·lèrgens es pretén protegir al al·lèrgic, celíac o intolerant alimentari fent extensible la informació requerida a la industria alimentària, al sector de la restauració i hostelería, així com a tots aquells operadors que subministrin aliments al consumidor final.

 

Formació APPCC:

El Reglament CE 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, disposa en el capítol XII "Els operadors de empreses alimentàries han d'assegurar que qui tingui al seu càrrec el desenvolupament i manteniment del procediment esmentat en l'apartat i de l'article 5 d'aquest Reglament o l'aplicació de les guies pertinents hagin rebut una formació adequada pel que fa a l'aplicació dels principis de l'APPCC.”

 

Formació de Traçabilitat dels Aliments

El Reglament (CE) nº 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, té com a primer objectiu el d'aproximar conceptes, principis i procediments de cara a la lliure circulació d'aliments segurs i saludables. En el seu article 18 introdueix, amb caràcter horitzontal per a totes les empreses alimentàries i de pinsos, l'exigència de disposar -des de gener de 2005- d'un sistema de traçabilitat "dels aliments, els pinsos, els animals destinats a la producció d'aliments i de qualsevol altra substància destinada a ser incorporada a un aliment o un pinso, o amb probabilitat de ser-ho."

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies