es ca
900 929 000 (Gratuït)

Formació en APPCC / Manipuladors d'Aliments / Traçabilitat dels aliments

 

Necessitats formatives obligatòries.

  • Bonificable per treballadors per compte aliè.

 

En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica -suficient i adequada- en matèria preventiva.

 

Formació de Manipuladors d'Aliments:


El Reglament CE 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en el capítol XII disposa que: "Els operadors d'empreses alimentàries han d'assegurar la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària , d'acord amb la seva activitat laboral.”

 

Formació Al·lèrgens:

El Reglament 1169/2011, d´etiquetatge dels aliments en els establimients, és una extensa normativa que es centra principalment en l'etiquetage dels productes alimentaris. En matèria d'al·lèrgens es pretén protegir al al·lèrgic, celíac o intolerant alimentari fent extensible la informació requerida a la industria alimentària, al sector de la restauració i hostelería, així com a tots aquells operadors que subministrin aliments al consumidor final.

 

Formació APPCC:

El Reglament CE 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, disposa en el capítol XII "Els operadors de empreses alimentàries han d'assegurar que qui tingui al seu càrrec el desenvolupament i manteniment del procediment esmentat en l'apartat i de l'article 5 d'aquest Reglament o l'aplicació de les guies pertinents hagin rebut una formació adequada pel que fa a l'aplicació dels principis de l'APPCC.”

 

Formació de Traçabilitat dels Aliments

El Reglament (CE) nº 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, té com a primer objectiu el d'aproximar conceptes, principis i procediments de cara a la lliure circulació d'aliments segurs i saludables. En el seu article 18 introdueix, amb caràcter horitzontal per a totes les empreses alimentàries i de pinsos, l'exigència de disposar -des de gener de 2005- d'un sistema de traçabilitat "dels aliments, els pinsos, els animals destinats a la producció d'aliments i de qualsevol altra substància destinada a ser incorporada a un aliment o un pinso, o amb probabilitat de ser-ho."

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies