es ca

Pla de prevenció de Riscos Laborals

 

Cal realitzar el treball sense riscos per a la seguretat i a la salut.

 

Els nostres tècnics realitzaran visites preventives al seu centre de treball amb l'objectiu de detectar i corregir els riscos que puguin afectar a la seguretat i a la salut dels seus treballadors, així com també determinaran les mesures adients per a eliminar-los o minimitzar-los.

 

Algunes d'aquestes mesures són:

 • Pla de Prevenció: Disseny, aplicació i coordinació dels protocols i procediments d’actuació preventiva.
 • Identificació i avaluació de riscos i Planificació de les activitats preventives.
 • Investigació d’accidents i de malalties professionals.
 • Estudi de seguretat en màquines, eines i equips de treball.
 • Formació i informació dels treballadors de la seva empresa.
 • Control i assessorament en l'adquisició dels Equips de Protecció Individual.
 • Asistència a Comités de seguretat i salut.
 • Estudi d'adequació d'equips RD 1215/97.
 • Plans de seguretat i de salut en obres de construcció.
 • Plans d'autoprotecció.
 • Plans de emergència.
 • Direcció de simulacres d'evacuació.
 • Actuació com a coordinador de seguretat i de salut en obra.
 • Realizació de plans de seguretat en obres de construcció.
 • Actuació com a recursos preventius.
 • Visites a obres.
 • Aplicació del reglament d'atmosferes potencialment explosives (ATEX).
 • Assessorament en segurtat en treballs realitzats en espais confinats.
 • Conseller de seguretat per al transports de mercaderies perilloses.
 • Assessorament sobre inspeccions reglamentaries. Asesoramiento sobre inspecciones reglamentàries.
Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies