es ca
900 929 000 (Gratuït)

Proves SARS-CoV-2 (COVID-19)

Posem a la seva disposició la possibilitat de realitzar de les proves diagnòstiques per la detecció de la Covid-19.

COVID PCR

Estudia la presencia del virus COVID-19 a través de les tècniques avançades de biologia molecular basat en la selecció del ARN del virus SARS-CoV-2 per RT-PCR.

Cita prèvia RESULTATS EN 24 - 48 hores

COVID Antígens

Test per avaluar la presencia del virus directament en mostra nasofaringe. Útil en els primers dies de la infecció, quan la carga viral és alta, i per confirmar en pacients amb símptomes o amb sospita de contagi.

Cita prèvia RESULTATS EN 15 MINUTS.

Serologia (IgM/IgG)

Estudi per valorar la resposta immunitària davant al virus de modo quantitatiu.

Mostra sanguínia

Cita prèvia RESEULTATS EN 24 – 48 hores

Test Serològic anticossos ràpids

Estudi per valorar la resposta immunitària davant al virus. No quantitatiu.

Cita prèvia RESULTATS EN 10 MINUTS.

Serologia (IgG)

Estudi per valorar  si s’ha generat immunitat. Recomanació després del confinaments.

Mostra sanguínia

Cita prèvia RESULTATS ERN 24 – 48 hores

Serologia (IgM)

Estudi per valorar si està en fase activa de infecció, La secreció dels anticossos del tipo IgM solen coincidir amb l’inicio dels símptomes. El valor máxim es dóna entre els dies 7-10 després de l’aparició dels primers símptomes. Per les persones que després donen resultats negatius en altres tècniques persisteix simptomatologia altament compatible amb la covid.

Mostra sanguínia

Cita prèvia RESULTAT EN 24 – 48 hores.

 

Immunitat Cel·lular

Estudi per valorar el tipo de defenses immunitàries contra el virus i la resposta del pacient en cas de reinfecció o reexposicióValora la resposta immune davant al virus en casos en els que no s’han generat Anticossos (IgG).

Mostra sanguínia.

Cita prèvia RESULTATS EN 6 DIES

S’exposa un concentrat de limfòcits y monòcits a un extracte proteica del virus (proteïna P, N i M*) i es valorà la alliberació de Interferó Gamma (INF-Ɣ) per limfòcits T4, limfòcits T8 i cèl·lules NK.

Se avalua el tipo de resposta: Inespecífica, humoral i/o cel·lular.

*No se estudia la proteïna S per no trobar-se en algunes soques. Mètode desargollat por Miltenyi Biotec.

Resultats:

No resposta:

Sistema inmunodeprimit, no hi ha resposta immunitària.

Inespecífica:

Limfòcits T, B y Monòcits no responen a l’exposició dels antígens de la COVID-19. Es detecta una resposta per part dels NK por la via Inespecífica.

Humoral:

Increment en la població de limfòcits B y monòcits. Major capacitat de producció de anticossos. Capacitat de valorar si la resposta és de memòria (protecció al llarg termini) o inflamatòria. S’ha de valorar conjuntament amb els anticossos.

Cel·lular:

Increment de l’activitat cel·lular dels limfòcits T. Resposta inflamatòria que es classifica segons l’activació cel·lular i la alliberació de IFN-Ɣ:

● Resposta inflamatòria lleu (+)

● Resposta inflamatòria moderada (++)

● Resposta inflamatòria severa (+++)

L’INFORME INCLou INTERPRETACIÓ DElS RESULTAtS

Per més informació contacte amb nosaltres al departament de Medicina Laboral a  med@spas.es

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies