es ca

PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

 

A SPASS adaptem a la seva empresa al RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ) i a la LOPD Llei Orgànica, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normatives d’obligat compliment per a totes les empreses que tractin dades de caràcter personal, amb un servei personalitzat en funció de les necessitats de cada client.

Objecte:

El RGPD i la LOPD tenen com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i en especial el seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

 Obligacions per a les empreses:

 • Deure confidencialitat
 • Tractament basat en el consentiment de l'afectat
 • Establiment de mesures tècniques i organitzatives
 • Transparència i informació a l'afectat
 • Registre de les activitats de tractament
 • Regular l'accés a les dades per compte de tercers
 • Designació d'un Delegat de Protecció de Dades (si s'escau)
 • Notificació d'una violació de la seguretat a l'autoritat de control
 • Avaluació d'impacte (si s'escau)
 • Informació als usuaris i responsables de seguretat
 • Nomenament d'un Delegat de Protecció de Dades en determinats supòsits

 Àrees d’actuació:                            

 • Redacció del Document de Seguretat                     
 • Anàlisis de seguretat                 
 • Indicació de les mesures correctores.                            
 • Establiment de les mesures de seguretat                
 • Redacció de documents jurídics
 • Assessorament jurídic
 • Nomenament com a Delegat de Protecció de Dades "DPO" (si s'escau)

L'Interessat que hagi sofert un perjudici, material o immaterial, com a conseqüència d'una operació de tractament que no s'atengui a la normativa de protecció de dades, té la potestat de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control corresponent.

Depenent de l'article del RGPD i/o de la LOPD que hagi estat vulnerat, i sense prejudici del dret d'indemnització que l'Interessat pogués reclamar judicialment, les sancions imposades sobre infraccions al RGPD poden ascendir dels 10 milions d'euros (o el 2% com a màxim del volum de negoci total anual global) fins als 20 milions d'euros (o el 4% com a màxim del volum de negoci total anual global).

 

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies