es ca
Completa el formulari i contactarem amb tú de forma inmediata
* Camps obligatoris
INFORMES COMPLEMENTARIS PRL

INFORMES COMPLEMENTARIS PRL

 

INFORMES HIGIÈNICS

Totes les empreses que treballin amb productes químics tenen l'obligació, segons disposa la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals, de detectar i controlar la seva concentració en l'ambient laboral, així com de prendre les mesures preventives necessàries per la seva reducció i/o eliminació.

Oferim la realització dels mostrejos necessaris per a la detecció de contaminants ambientals a les seves instal.lacions.

 

MEDICIONS HIGIÈNIQUES QUÍMIQUES

Àcids Inorgànics: HCl, HF, H2SO4, HNO3, H3PO4, etc.

Aldehids: Formaldehd, Acetaldehid, Furfural, Acroleina, Glutaraldehid, etc.

Compostos Orgànics Volàtils (COV´s): Benzè, Toluè, Xilè, Hexà, Acetona, Etanol, Screening Industrials (+50 compostos), etc.

Fibres Amiant

Pols de farina

Pols de fusta

Gasos: Cl2, Br2, SO2, NOx, N2O, H2S, CO2, CO, etc.

Hidrocarburs Aromàtics: Naftalè, Acenaftè, Fluorè, Fenantrè, Antracè, Fluorantè, Pirè, Benzè(a)antracè, Crisè, Benzè(a)pirè,etc.

Metalls: Fums de soldadura, Hidròxids metàl·lics, Cr (VI), estany, plom, arsènic, mercuri,etc.

 

MEDICIONS HIGIÈNIQUES FÍSIQUES

Luxometria: medició de la intensitat lumínica.
Sonometria: medició del soroll.
Estrès Tèrmic: Índex WBGT.
Radiacions electromagnètiques.

 

INFORMES ERGONÒMICS

Informe de Manipulació Manual de Càrregues (MMC).

Informes posturals.

 

INFORMES DE SEGURETAT

Informe d´Adequació de Màquines.

 

INFORMES DE FACTORS PSICOSOCIALS

Informe CoPsoQ Istas21.

Informe Psico 3.1 INSHT.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si desitja continuar navegant cal que accepti prèviament la nostra política de cookies. Més informació en política de cookies